Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
далечно - не е в основна форма, основната форма е далечен

далечен

distant, far away/off, remote, off-lying

(no време) distant, remote

Далечният Из-тск the Far East

ДАЛЕЧЕН роднина a distant relative

ДАЛЕЧЕН братовчед a remote cousin

далечна възможност a remote possibility

далечна прилика/сходство a distant/remote likeness, a vague/remote resemblance

далечна работа not an urgent job

далечна страна а remote country

далечна цел a long-term aim/objective

далечно бъдеще distant future

в далечно бъдеще in the far future

в не много далечно бъдеще in a not/none too distant future

далечно минало remote past

далечно плаване high-seas/foreign navigation; a long voyage

кораб за далечно плаване a foreign-going vessel

далечно пътуване a long journey

далечно родство а distant relationship

по-далечните намерения на the wider intentions of

далечни последствия far-reaching results; long-term effects

далечни причини remote causes

далечни съответствия far-fetched correspondences

най-далечните части на света the utmost parts of the world