Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
дагеротипче - непозната дума без предложения за замяна

даден

given, particular, fixed, certain; specific

(за библиотечна книга) given out

в ДАДЕНия момент at present

в ДАДЕНия случай in the case in hand, in the present instance/case

ДАДЕНa дума plighted word, pledge

ДАДЕНа величина мат. a given quantity

в ДАДЕНo време at a given time

на ДАДЕНо място at a given place, in a given spot

вземам за ДАДЕНо take for granted, beg the question

ДАДЕНo! all right! agreed! sure! О. К.! that's a deal!