Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гъст

thick, dense

(за вино) full-bodied, heavy

ГЪСТ дим dense smoke

ГЪСТ сироп thick syrup

ГЪСТa брада a thick/heavy beard

ГЪСТa гора a dense/thick forest

ГЪСТa детелина и пр. a good stand of clover etc.

ГЪСТa коса thick hair; a shock of hair

ГЪСТa мрежа a close-meshed net

ГЪСТa мъгла a dense/heavy fog

ГЪСТa течност a viscous/thick liquid

ГЪСТa тъкан a close/dense texture

ГЪСТa тълпа a thick crowd

ГЪСТo население dense population

ГЪСТи вежди thick/bushy/shaggy eyebrows

ГЪСТи (непроходими) гори a tangle of woods

ГЪСТи дървета/храсти thick set trees/bushes, closely planted/close-grown trees

ГЪСТи мустаци a thick moustache

ГЪСТи редици close ranks

ГЪСТи облаци heavy/dense/thick clouds

ГЪСТи ресници close/serried eyehshes


Търсената дума е намерена