Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гърди

chest

мед. thorax

(бюст) breast, bosom (и поет.)

с широки/хлътнали ГЪРДИ deep/hollow-chested

имам слаби ГЪРДИ be weak-chested

изпъчвам ГЪРДИ throw out o.'s chest

кръстосвам ръце на ГЪРДИте си fold o.'s arms over o.'s chest

нося ордени на ГЪРДИте си wear medals on o.'s chest

до ГЪРДИте up to the chest, chest-high

притискам някого до ГЪРДИте си press s.o. to о. 's breast/bosom

разголвам ГЪРДИте си bare o.'s breast


Търсената дума е намерена