Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гъвкав

flexible, bendable, supple, pliable, pliant

lithe
, lissom

(на когото може лесно да се влияе) pliable

(omстъпчив) yielding, compliant, (приспособим) adaptable, elastic

(съобразителен) resourceful

ГЪВКАВ език pliable language

ГЪВКАВ ум a quick/alert/versatile/resilient mind

ГЪВКАВ човек a pliable/a flexible/an adaptable character

ГЪВКАВо тяло a flexible/supple body

ГЪВКАВи движения supple/lithe movements


Търсената дума е намерена