Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гуша

1. neck, (гьрло) throat

двойна ГУША a double chin

потапям се до ГУША plunge to the neck

затънал съм до ГУША в дългове/работа be up to o.'s neck in debt/work

до ГУША в дългове head over ears in debt

хващам за ГУШАта take/seize/grip by the throat

хващаме се за ГУШАта fly at each other's throats

хванали сме се за гушите be at one another's throats; be at daggers drawn

идвам до ГУША на make a nuisance of o.s. to

дошло ми е до ГУША be fed up (от with), be sick (and tired) (от of)

дошло ми е до ГУША от всичко be fed up with the whole business

2. (на nmuцa) crop, gizzard

3. мед, goitre, bronchocele, struma

появява ми се ГУША develop a goitre


Търсената дума е намерена