Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гръб

back

воен. rear

ГРЪБ на книга back of a book, spine

с гърба напред back to front

ГРЪБ с ГРЪБ back to back

зад гърба на behind s.o.'s back

на гърба on the/o.'s back, (на чуш) pickaback

с ГРЪБ към with o.'s back to

с.... на ГРЪБ with... on o.'s back

вземам на ГРЪБ take up on o.'s back, (на чуш) give s.o. a pickaback

говоря зад гърба на talk behind s.o.'s back

живея на гърба на sponge on, be a parasite on

живея на чужд ГРЪБ sponge. live on the toil of others

изпитвам на гърба си learn to o.'s cost

изпитал съм го-на гърба си know from bitter experience

have
been through it о.s.

мушвам в гърба, прен. нанасям удар в гърба stab in the back

нападам в ГРЪБ take/attack in the rear

нося на ГРЪБ/на гърба си carry on o.'s back

обръщам се с ГРЪБ към turn o.'s back to

обръщам ГРЪБ на някого turn o.'s back on s.o.; give s.o. the cold-shoulder, cold-shoulder s.o.

падам на гърба си fall on o.'s back

не падам на гърба си always fall (like a cat) on o.'s feet

stick
to o.'s guns; not take things lying down

пиша на гърба на (документ) endorse

подпирам с гърба си set o.'s back against

превивам. ГРЪБ bend o.'s neck (пред to)

на гърба на прен. on the shoulders of

гърбът му носи he has a broad back

сърби го гърбът he carries a chip on his shoulder

нямам какво да сложа на гърба си not have a rag to o.'s back

виждам гърба на see the last of

да ти видя гърба! beat it! scram! извинете, че съм с ГРЪБ към вас excuse my back


Търсената дума е намерена