Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гребна - непозната дума за речника

греда

beam, joist

(металична, прекосяваща) girder

напречна ГРЕДА cross-beam, tie-beam, binder, transom

наклонена ГРЕДА на покрив (мертек) rafter

натоварена ГРЕДА (щурц) transom

ГРЕДА на кораб keel

свободноносеща/конзолна ГРЕДА hammer-beam

хоризонтална ГРЕДА (на скеля) ledger

главни греди axes

система от греди тех. girderage

поставям гредите на сграда set up the woodwork оf a building