Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
граждански

(присъщ. подобаващ на гражданин) civil, civic

(не военен) civilian

ГРАЖДАНСКИ брак а civic marriage

ГРАЖДАНСКИ дълг a citizen's/civic duty

ГРАЖДАНСКИ иск a civil suit

ГРАЖДАНСКИ процес lawsuit

гражданска авиация civil aviation

гражданска война a civil war

гражданска дисциплина civic discipline

гражданска доблест civic courage

гражданско ведомство civil service

гражданско дело a civil case

гражданско население civilian population

гражданско право civil law

гражданско състояние civic status

гражданско учение civics

акт за гражданско състояние a certificate of birth, marriage, death

служба по гражданското състояние a registry office

ГРАЖДАНСКИ безредици civic disturbances

ГРАЖДАНСКИ власти civic authorities

ГРАЖДАНСКИ добродетели civic virtues

ГРАЖДАНСКИ права civic/civil rights, citizen rights

връщам ГРАЖДАНСКИте права на restore to citizenship

ГРАЖДАНСКИ свободи civil liberties


Търсената дума е намерена