Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
готов

1. ready (за for), (подготвен) prepared (за for)

ГОТОВ костюм a ready-to-wear suit

ГОТОВ продукт a finished product

ГОТОВ да заплаче on the brink of tears

ГОТОВ за всичко ready/prepared for anything

той е ГОТОВ на всичко-he'll go to great/all/any lengths

ГОТОВ за печат ready for the press

ГОТОВ за път ready for a Journey, ready to start

ГОТОВ за стрелба (за огнестрелно оръжие) at the ready

ГОТОВ за труд и отбрана ready for labour and defence

вечерята е ГОТОВa dinner is ready

ГОТОВa къща a ready-built house

къща от ГОТОВи сглобяеми елементи a pre-fabricated house, разг. prefab

ГОТОВи дрехи ready-made/store clothes

магазин за ГОТОВи дрехи a ready-made shop

купувам ГОТОВи дрехи разг. buy clothes off the peg

2. (съгласен, склонен) willing, ready, prepared (да to)

ГОТОВи пари cash, ready money, sl. the ready

всичко е ГОТОВо за the scene/stage is. set for


Търсената дума е намерена