Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
готвене - непозната дума за речника

готвя

1. prepare, get/make ready (за for)

ГОТВЯ си уроците do/prepare o.'s lessons

ГОТВЯ изненада have a surprise in store (for)

2. (храна) cook; do the cooking

ГОТВЯ ядене cook a dish

ГОТВЯ обеда cook the dinner

ГОТВЯ на силен огън/на електричество/с олио cook over a hot fire/by electricity/in vegetable oil

ГОТВЯ си сам do o.'s own cooking

зная да ГОТВЯ know how to cook

ГОТВЯ ce prepare (o.s.) (за for), make ready (за for)

(каня се) be about (да to c inf.)

ГОТВЯ се за път make ready for a journey

ГОТВЯ се да скоча (за звяр) crouch to spring

готвят се големи събития great events are preparing

какво се готви? what is afoot?