Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гостоприемство

hospitalily

оказвам ГОСТОПРИЕМСТВО на някого show hospitality to s.o., show s.o. hospitality, play host to s.o., entertain s.o.

оказва ми се ГОСТОПРИЕМСТВО receive hospitality

оказва ми се голямо ГОСТОПРИЕМСТВО be treated with great hospitality

злоупотребявам с ГОСТОПРИЕМСТВОто на някого outstay/wear out o.'s welcome


Търсената дума е намерена