Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гост

guest, visitor

висок ГОСТ an honoured/a high guest

неочакван ГОСТ a dropper-in

почетен ГОСТ a guest of honour

рядък ГОСТ an infrequent visitor

ГОСТ от чужбина a foreign guest

като ГОСТ(и) на as the guest(s) of ГОСТ съм на be the guest of

ГОСТи за обед/вечеря a dinnerparty

много ГОСТи a large party

стая за ГОСТи (за спане) a visitor's/spare room

на ГОСТи съм у be on a visit to/at the house of, (за no-дълго време) be visiting/staying with

пo ГОСТи out visiting

имам ГОСТи have guests (in); have company

връщам се от ГОСТи come home from visiting

каня ГОСТи give/разг. throw a party

забавлявам ГОСТите entertain the company

отивам на ГОСТи на някого visit s.o., call on s.o., pay a visit to s.o.

ходиме си на ГОСТи visit each other/at each other's houses; be on visiting terms (c with)

много им ходят на ГОСТи they entertain a great deal

елате ни на ГОСТи drop in to see us


Търсената дума е намерена