Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
горещ

1. hot

(душен) stifling

ГОРЕЩ и извори thermal springs

ГОРЕЩ пояс геогр. torrid zone

ГОРЕЩa вълна a heat wave

ГОРЕЩo ми е feel/be hoi

става ми ГОРЕЩo go hot

когато стане ГОРЕЩо прен. разг. when it comes to the pinch

2. прен. ardent, fervent, fervid

(за любов) ardent, passionate

(за желание) ardent, burning

(за спор) heated

ГОРЕЩ поклонник a devout admirer

ГОРЕЩ спор a heated argument

ГОРЕЩa кръв hot/fervent blood

ГОРЕЩa любов passionate love

ГОРЕЩ а молитва a fervent prayer


Търсената дума е намерена