Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
годинясване - непозната дума за речника

годишен

yearly, annual; a year's, of a year

ГОДИШЕН абонамент a year's subscription

ГОДИШЕН акт graduating ceremonies; speech-day

ам. commencement day

ГОДИШЕН доход an annual income

ГОДИШЕН кръг бот. an annual ring

ГОДИШЕН отчет an annual report

ГОДИШЕН приход (на държава) an annual revenue

годишна рента annuity