Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
говнян - непозната дума, може би имахте предвид гоня, говян или говея

гоня

1. chase, give chase to, pursue, be in pur-suit of, run/be after

(гледам да настигна) hurry to catch up with

(дивеч-за куче) course

ГОНЯ по петите be upon s.o.'s heels. pursue closely

ГОНЯ дивеч chase/hunt game

ГОНЯ неприятеля pursue the enemy

гоним се chase each other/one another

2. (преследвам) persecute, hound

(no политически причини) victimize

(имам зъб на) be down on, have a down on

ГОНЯ до дупка run to earth

прен. get o.'s knife into, hound to death

3. (стремя се към) seek/strain after, strive for, be out for

ГОНЯ печалби be out for profit

ГОНЯ слава/богатство seek/hunt after glory, fame/fortune

ГОНЯ цел aim at a goal, pursue a goal

ГОНЯ лични цели seek private ends

ГОНЯ разни цели have several aims in view

ГОНЯ конете urge on the horses

ГОНЯ път pursue o.'s journey

ГОНЯ слънцето seek the sun

влакът гони Пловдив the train is making for Plovdiv

ГОНЯ седемдесетте be getting on for/be nearing/be hard on seventy

ГОНЯ вятъра/Михаля be on a fool's errand, go on a wild-goose chase, beat the air, chase a will-o'-the-wisp, plough the sands, lash the waves

гонят се (за ветрове) dance

(за животни в раз-гонен период) rut