Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гнездо

1. nest

птиче ГНЕЗДО a bird's nest

ластовиче ГНЕЗДО a swallow's nest

орлово ГНЕЗДО, ГНЕЗДО на хищна птица aerie, aery, eyrie, eyry

ГНЕЗДО на катерица drey, dray

ГНЕЗДО на оси a wasps' nest

вия си ГНЕЗДО build (a nest), make a nest, nest

2. (дом) home, nest

свивам си ГНЕЗДО build a home/nest; set up a home, set up house

3. (свърталище) haunt, den, lair

разбойническо ГНЕЗДО a den of thieves

4. воен. nest

ГНЕЗДО на съпротива a centre of resistance

картечно ГНЕЗДО a machine-gun nest/emplacement

огнево ГНЕЗДО fire-nest

5. тех. socket

ел. jack

клапанно ГНЕЗДОа valve seat

6. (картофи и пp.) cluster

7. (от думи от един и същ произход) group, family

ГНЕЗДО в речник a dictionary paragraph

ГНЕЗДО на зараза a nidus, a hotbed of infection

ГНЕЗДО на скъпоценен камък mount


Търсената дума е намерена