Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
глух

1. deaf (и прeн.)

малко ГЛУХ hard of hearing

съвсем ГЛУХ stone-deaf

ГЛУХ с едното ухо deaf in one ear

ГЛУХ с двете уши deaf in both ears

ГЛУХ като пън deaf as a post/stone

правя се на ГЛУХ pretend to be deaf

не съм ГЛУХ! you needn't shout (at me)!

2. (за глас) hollow, toneless, muffled

(за звук) hollow, dull, indistinet, muffled

с ГЛУХ глас in a hollow voice

ГЛУХ шепот a stifled whisper

3. (неясен) suppressed; unexpressed

ГЛУХo недоволство suppressed/inarticulate discontent; an undercurrent of dissatisfaction/discontent

4. (неотзивчив) deaf, impervious (за to)

ГЛУХ за всякакви съвети deaf to all advice/reason

оставам ГЛУХ be deaf, turn a deaf ear (за to)

5. (затънтен, отстранен) remote, out-of-the-way

(неоживен) deserted, empty

ГЛУХ край an out-of-the-way region, an obscure corner of the world, a backwater

ГЛУХо място a remote/an out-of-the-way place

ГЛУХa доба the dead of night

в ГЛУХа доба in the/at dead of night

ГЛУХa линия sidetrack, (railway) siding

вкарвам в ГЛУХа линия sidetrack, put into a siding, shunt

npe
н. shelve, sidetrack


Търсената дума е намерена