Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
глупав

foolish, stupid, silly; mindless, witless. lumpish, soppy

(за изражение на лицето, усмивка и пр.) inane

(за постъпка) foolish, silly

(нелеп) absurd, nonsensical, incongruous

(скучен) stupid, dull, insipid

много ГЛУПАВ imbecilic; tomfool (attr.)

ГЛУПАВ вид a foolish appearance

ГЛУПАВ човек a foolish man/person

ГЛУПАВa забележка a silly/an inane remark

ГЛУПАВa идея a silly idea

ГЛУПАВa постъпка a foolish action

разг. a foolish/silly thing (to do)

ГЛУПАВо държане foolish behaviour

ГЛУПАВo положение an embarassing/an awkward situation

не съм толкова ГЛУПАВ, че да I know better than to, I have more sense than to

излязох ГЛУПАВ the joke is on me

изпадам в ГЛУПАВо положение make an ass of o.s.

ГЛУПАВo е от негова страна, че it is foolish of him to

правя се на ГЛУПАВ play the fool, sl. lie doggo

не бъди ГЛУПАВ don't be silly! не бъди толкова ГЛУПАВ don't be so foolish


Търсената дума е намерена