Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
глождя

pick, (за куче и прен. ) gnaw (at)

ГЛОЖДЯ кокал gnaw (at) a bone

прен. rankle

гложди ми нещо в окото something grates on my eye

мисълта го глождеше the thought rankled. the thought was preying on his mind

ГЛОЖДЯ някому цървулите speak ill of s.o.. chew over s.o.'s faults, gossip about s. o


Търсената дума е намерена