Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гледка

1. (изглед) view, scenery; prospect, panorama; vista

ГЛЕДКА на изток (и np.) a view to. the east (etc.)

хубава/великолепна ГЛЕДКА a fine, beautiful/glorious, splendid view (към of)

грозна ГЛЕДКА eyesore

от върха на хълма се. открива хубава ГЛЕДКА the top of the hill commands/affords a fine view, there is a fine view from the top of the hill

пред нас се откри изведнаж мрачна ГЛЕДКА a desolate scene burst upon our view

2. (зрелище) spectacle, sight, scene

жалка ГЛЕДКА a sorry sight

печална ГЛЕДКА a pathetic/mournful sight


Търсената дума е намерена