Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гледжосване - непозната дума за речника

гледище

point of view, viewpoint, view, approach; concept, idea

от ГЛЕДИЩЕто на from the point of view/standpoint/viewpoint of; by the standards of, in terms of

от всяко ГЛЕДИЩЕ by any standards

от ново/практично ГЛЕДИЩЕ in new/practical terms

от сегашно ГЛЕДИЩЕ by present standards

възприемам/застъпвам ГЛЕДИЩЕто, че take the view/take up the position that

съдя от ГЛЕДИЩЕто на judge by the standards of