Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гласуване

voting

(при избори) poll(ing)

чрез ГЛАСУВАНЕ by ballot

право на ГЛАСУВАНЕ franchise, suffrage. (right to)vote.voting rights

тайнo/явно ГЛАСУВАНЕ secret/open vote ballot

повторно ГЛАСУВАНЕ second ballot

въздържам се от ГЛАСУВАНЕ abstain from voting

избирам чрез ГЛАСУВАНЕ vote in

избирам чрез тайно ГЛАСУВАНЕ ballot for

отхвърлям чрез ГЛАСУВАНЕ vote down

поставям на ГЛАСУВАНЕ put to the vote

пристъпвам към ГЛАСУВАНЕ take the vote

решавам чрез ГЛАСУВАНЕ take a vote


Търсената дума е намерена