Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
глаголстване - непозната дума за речника

глад

1. hunger

(гладуване) starvation

ненаситен ГЛАД мед. bulimia

болки от ГЛАД hunger pangs

смърт от ГЛАД death by hunger/from starvation

умирам от ГЛАД die of hunger, starve to death

прен. be famished

работя колкото да не умра от ГЛАД work to keep body and soul together

задоволявам ГЛАДа си satisfy/appease o.'s hunger

уморявам от ГЛАД starve (to death), чувствувам ГЛАД feel hungry

2. (масов) famine

умирам от ГЛАД die of famine

3. (лиnca, недостиг) shortage, scarcity, famine, dearth

духовен ГЛАД intellectual famine

ГЛАД за земя land hunger

книжен ГЛАД book shortage, dearth of books