Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гимнастически

gymnastic

ГИМНАСТИЧЕСКИ салон gymnasium; gym hall, recreation hall

разг. gym

ГИМНАСТИЧЕСКИ обуща gym shoes

ГИМНАСТИЧЕСКИ упражнения gymnastic exercises, physical drill, sl. jerks

ГИМНАСТИЧЕСКИ уреди gymnastic apparatus


Търсената дума е намерена