Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
гаранцийка - непозната дума, може би имахте предвид гаранция, гаранцията или гаранции

гаранция

guarantee, guaranty, warrant(y) (и прен.); security, pledge

юр. bail

търг. surety

(предпазна мярка) safeguard

като ГАРАНЦИЯ за as a guarantee for, in security for

с ГАРАНЦИЯ on security

ГАРАНЦИЯ за една година a year's guarantee. с ГАРАНЦИЯ за две години guaranteed for two years; with a two-year guarantee

с ГАРАНЦИЯ срещу избеляване the colours are warranted fast

под ГАРАНЦИЯ юр. on bail

не давам ГАРАНЦИЯ за give no guarantee for

пускам под ГАРАНЦИЯ let out/release on bail; accept/allow/take bail, admit/hold/let to bail

пускам арестант под ГАРАНЦИЯ remand a prisoner on bail

пуснат под ГАРАНЦИЯ out on bail

несигурна ГАРАНЦИЯ aм. straw bail

внасям ГАРАНЦИЯ търг. pay a deposit

давам нещо като ГАРАНЦИЯ leave s.th. as a guarantee, pledge s.th.

казвам ти това без ГАРАНЦИЯ I give you this for what it's worth