Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
галерия

gallery (и мин., meamp.)

(mеamp., разг. и) the gods

мин. и course

(подземен вход) underground passage

(хоризонтална) adit

(пасаж) passage-way

(в църква) loft

картинна ГАЛЕРИЯа picture gallery

ГАЛЕРИЯ на кореспондентите (в народно събрание) a press gallery

ГАЛЕРИЯ за публиката в народно събрание a public gallery


Търсената дума е намерена