Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вясна - непозната дума, може би имахте предвид ясна (ясен), бясна или висна

ясен

1. (светъл, ведър) serene, clear

ЯСЕН ден a clear day

ЯСЕН поглед serene/limpid eyes

2. (за звук) clear, ringing

(при говорене) articulate

(отчетлив) distinct

3. (разбран) clear, plain; explicit; unambiguous

(за език, стил и) lucid, neat; perspicuous

ЯСЕН почерк a clear hand

ЯСЕН образ телев. a sharp picture

ясно очертание a sharp/clear outline

ЯСЕН негатив a well-defined negative, a negative with fine definition

ясна представа a dear idea

не ми е ЯСЕН този пример I can't make out this example, I don't understand this example

ЯСЕН като бял ден as clear as day/noonday/light, as plain as the nose on your face, sl. it stands out a mile

от това не ми стана по-ясно I am none the wiser for it

ясно ли е? is that clear?

(това, което казвам) do I make myself clear?

ролята му не е още съвсем ясна the part he played remains obscure

и така е ясно it needs no explanation

4. (очевиден) obvious, evident

5. бот. ashl(-tree)

бял ЯСЕН manna-ash