Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вятър

wind

внезапен ВЯТЪР а gust (of wind)

насрещен ВЯТЪР a contrary wind, headwind

попътен ВЯТЪР a fair/tail wind

силен ВЯТЪР a strong/fresh wind, gale

мор. a high wind

слаб/лек ВЯТЪРa (gentle) breeze

ВЯТЪР, който духа откъм. сушата an off-shore wind

ВЯТЪР, който духа откъм морето seawind

духа силен ВЯТЪР there is a strong wind blowing

задуха ВЯТЪР the wind sprang up, the wind started to blow; the wind rose

ВЯТЪРът се засилва the wind is rising

няма никакъв ВЯТЪР not a wind stirs

ВЯТЪРът стихна the wind has dropped/fallen

стоя на ВЯТЪРа, духа ме ВЯТЪРът stand in the wind/in the windy side

срещу ВЯТЪРа against the wind, in the wind's. eye, in the teeth of the wind

плувам срещу ВЯТЪРa sail to/be close to/be near to the wind

по-посока на ВЯТЪРa down wind, before/down the wind

довеян от ВЯТЪРа blown in on the wind

отде духа ВЯТЪРът? what quarter is the wind in?

на ВЯТЪРa (напразно) in vain, to no purpose

според както духа ВЯТЪРът as the wind blows

виждам накъде духа ВЯТЪРът see how the wind lies

говоря на ВЯТЪР a waste words/o.'s breath

завя друг ВЯТЪР the wind changed

обръщам се накъдето духа ВЯТЪРът trim o.'s sails. to the wind; bend with the wind; be a weathercock; know on which side o.'s bread is. buttered

отивам си на ВЯТЪРа be thrown away; end in smoke; be wasted

всичкият ми труд отиде на ВЯТЪРа all my work was wasted

правя-някому ВЯТЪР fawn on s.o.; butter up s.o.

хвърлям на ВЯТЪРa pour down the drain

ВЯТЪР говее he is a feather-head/ам. a light weighty you can't take him seriously

ВЯТЪР (работа). ВЯТЪР и мъгла bunkum, moonshine, (tommy) rot, all my eye (and Betty Martin)

червен ВЯТЪР мед. St. Antony's fire, erysipelas


Търсената дума не е намерена