Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вярвам

1. beliеvein), have faithin), trust (в-); be a believer (in)

ВЯРВАМ в бъдещето trust to the future, be/feel sanguine about the future

ВЯРВАМ на (думите и пр. па някого) give credit/credence to; credit

ВЯРВАМ на обещанието на някого take s.o. at his word

ВЯРВАМ сляпо в swear by

ВЯРВАМ сляпо на pin o.'s faith on

мога напълно да ти ВЯРВАМ I can quite believe you

не ВЯРВАМ в disbelieve in, put no trust in

не ВЯРВАМ в такива работи I don't believe in that sort of thing

не ВЯРВАМ на собствените си очи I can hardly believe my eyes; I distrust/doubt my own eyes

не ВЯРВАМ много на not place/have much trust in

сам не си ВЯРВАМ на думите talk with o. s tongue in o.'s cheek

отказвам се да ВЯРВАМна refuse to believe, deny credence to

не ВЯРВАМ, не ми се вярва I can't believe it

2. doubt it

не ми се вярва да е така I shouldn't think so, 'it's hardly likely, I don't fancy so

ако щеш вярвай believe it or not

вярвай ми I give you my word for it, (you may) take my word for it, take it from me

това не е човек, на когото може да се вярва he is not a man to be trusted

да не вярваш you bet! my eye! it's all my eye and Betty Martin

3. (религиозен съм) believe (in God)

не ВЯРВАМ not be religious, not be a believer


Търсената дума е намерена