Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вяра

1. faith, belief

(доверие) confidence, trust

ВЯРА в човека belief/faith in man/humanity

липса на ВЯРА lack of faith; disbelief

имам (пълна) ВЯРА в have (complete) faith/confidence in

загубвам ВЯРА в lose o.'s confidence in

нямам никаква/много ВЯРА в have no/little faith in

хващам ВЯРА някому believe s.o.

нa ВЯРА on trust/credit; sl. on tick

твойта ВЯРА sl. damn you!

2. (религия) faith; religion

християнската ВЯРА the Christian faith


Търсената дума е намерена