Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вътрешносграден - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

вътрешност

1. interior, inside

във ВЪТРЕШНОСТта на страната in the interior

пътувам към ВЪТРЕШНОСТта на страната travel up country

2. ми. ч. internal organs

(черва) entrails, bowels. intestines, viscera