Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вътречерепен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

вътрешен

1. inside, inner, interior, internal

ВЪТРЕШЕН двор an inner court(yard)

ВЪТРЕШЕН джоб an inside/interior pocket

ВЪТРЕШЕН кръг an inner circle

ВЪТРЕШЕН номер (на телефон) an extention number

ВЪТРЕШЕН орган an internal organ

ВЪТРЕШНи органи viscera

ВЪТРЕШЕН ред regulations, rules

ВЪТРЕШЕН човек insider, one of us, one of our people

ВЪТРЕШЕН ъгъл мат, an interior angle

вътрешна витрина a show-case

вътрешна врата аn inner door

жлези с вътрешна секреция endocrines, ductless glands

(c) вътрешна секреция анат. endocrine

вътрешна страна inner side; inside

вътрешната страна на сандък the inside of a box

вътрешна уредба interior decoration, furnishings

вътрешно горене тех. internal combustion

мотори с вътрешно горене internal combustion engines

вътрешно море an inland/a landlocked sea

вътрешни болести internal diseases

за вътрешна употреба (за лекарство) for internal use

2. прен. inner, inward

(присъщ) inherent, intrinsic

ВЪТРЕШЕН глас inner conscience

ВЪТРЕШЕН живот inner life; inwardness

ВЪТРЕШЕН конфликт an inner conflict

ВЪТРЕШЕН монолог an interior monologue

ВЪТРЕШЕН прелом a change of heart

ВЪТРЕШЕН смисъл an inherent/intrinsic meaning

вътрешна борба an inner/internal/inward struggle

вътрешна дисциплина mental discipline

вътрешна промяна an inward change

вътрешна свобода liberty of mind

вътрешна сила strength of mind/character

вътрешно спокойствие peace of mind

вътрешно съдържание inner content/nature

вътрешно чувство an inward feeling

вътрешни противоречия inner contradictions

вътрешни резерви inner reserves

3. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal

ВЪТРЕШЕН заем a domestic loan

ВЪТРЕШЕН пазар a home market

вътрешна политика/търговия home policy/trade

вътрешни новини home news

вътрешни работи internal/home/domestic affairs

вътрешни раздори internal discord/strife

на вътрешния фронт on the domestic front

вътрешни сили internal resources