Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
върху

1. (на. отгоре на) on, upon, over

един ВЪРХУ друг one on top of the other

падам ВЪРХУ (за светлина, сянка и пр.) fall on

падам ВЪРХУ лицето на (за коса) hang across s.o.'s face

падам ВЪРХУ (при сблъскване) fall against

хвърлям сянка ВЪРХУ cast a shadow on (прен. across)

той бе облякъл палто ВЪРХУ пуловера си he wore a coat over his sweater

разливам вода ВЪРХУ масата spill water over the table

2. (обект па действие) on, upon

работя ВЪРХУ work on/at

размишлявам ВЪРХУ meditate on

разговарям ВЪРХУ discuss

3. (отгоре, срещу) on, at

хвърлям се ВЪРХУ run/fall on, rush at, hurl o.s. at

(за куче) fly at, leap at the throat of

4. (обхва-щане на даден размер) from; to; at

ВЪРХУ два лева килото at two levs the kilo

правя удръжки ВЪРХУ заплата deduct from a salary

5. мат. десет ВЪРХУ петнадесет ten divided by fifteen


Търсената дума е намерена