Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въртошийка - непозната дума за речника

въртя

1. turn, revolve

(бързо) spin, whirl

ВЪРТЯ в ръцете си twiddle, fiddle/fumble with; finger

(сламки и пр,-за вятър) whirl about

(брадва, чук и пр.) swing, wield

(бастун) twirl

(за път) twist and turn

ВЪРТЯ кормилно колело steer

(печатарска машина и пр.) operate

ВЪРТЯ воденица turn a mill

ВЪРТЯ опашка (за куче) wag its tail. (за кон, крава) swish its tail, (бързо, ядосано) lash its tail

ВЪРТЯ очи roll o.'s eyes, (флиртувам) make eyes at

ВЪРТЯ палци twirl/twiddle o.'s thumbs

ВЪРТЯ пумпал spin a top

2. (зает съм с, грижа се за) ВЪРТЯ къща keep house, keep a household

ВЪРТЯ любов с carry on with

ВЪРТЯ магазин run a shop

ВЪРТЯ търговия do business, run a trade, deal (с за стока in, за човек, фирма и пр. with)

ВЪРТЯ оживена търговия do a brisk trade

ВЪРТЯ някого lead s.o. a dance

ВЪРТЯ някого на пръста си twist s.o. round o.'s little finger

ВЪРТЯ и суча shilly-shally, beat about the bush

върти сучи, все за това приказва he is always harking back to that

върти ме рамото I have a stitch in the shoulder

ВЪРТЯ ce

3. turn, go round (и за вятърна мелница, грамофонна плоча), rotate

(бързо) spin

(с бръмчене) whir

(не стоя спокойно) fidget

(за очи) roll about

(за въпрос, разговор, разказ) turn, centre (около on)

земята се върти около оста си the earth turns on its axis

земята се върти около слънцето the earth goes round the sun

ВЪРТЯ се над (за птииа, самолет) circle

ВЪРТЯ се в кръг go round in a circle, circle

ВЪРТЯ се в леглото turn (over) in bed; move in o.'s sleep

ВЪРТЯ се на петите си turn on o.'s heels

ВЪРТЯ се насам, натам fidget

ВЪРТЯ се около (човек, място) hang/hover about

(ухажвам) dangle round/about

4. (в известна среди) movein)

върти ми се на езика it's on the tip of my tongue

върти ми се в главата (за мелодия и пр.) I have (a tune) on the brain, (a tune) keeps running in my head