Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въображение

imagination, fancy

плод на ВЪОБРАЖЕНИЕто figment

полет на ВЪОБРАЖЕНИЕто a flight of fancy/imagination

сила на ВЪОБРАЖЕНИЕто imaginative power

човек с ВЪОБРАЖЕНИЕ an imaginative person, a man of vision

надарен с ВЪОБРАЖЕНИЕ imaginative, fanciful

лишен от ВЪОБРАЖЕНИЕ unimaginative

имам силно ВЪОБРАЖЕНИЕ be highly imaginative, have a great power of imagination

давам воля на ВЪОБРАЖЕНИЕто си let o.'s fancy roam

това е чисто ВЪОБРАЖЕНИЕit's pure/only imagination/fancy

във ВЪОБРАЖЕНИЕто на in the imagination of, in s.o.'s mind's eye


Търсената дума е намерена