Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вън

outside

ВЪН! out! get out (of here)! саби ВЪН! out swords! ВЪН от out of, outside, without

ВЪН от града outside the town/city, out of town

ВЪН от закона outside the law

ВЪН от компетенцията на beyond the competence of

ВЪН от къщата outside the house

ВЪН от къщи out

ВЪН от обсега на beyond the scope of

ВЪН от опасност out of danger; above water

ВЪН от подозрение above/beyond suspicion

ВЪН от себе си beside o.s. (от with)

ВЪН от страната abroad

ВЪН от това besides; furthermore

ВЪН от всяко съмнение beyond ait (manner of) doubt

ВЪН от чертата на out of the bounds of

ВЪН от чертата на града beyond the pale of the town


Търсената дума е намерена