Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вълнувам

1. (водна повърхност) ruffle, roughen, agitate

2. прен. excite, move, (силно) agitate, work up

(безпокоя) upset,worry, disturb

(тревожа) alarm

ВЪЛНУВАМ ce

3. undulate, (за море и пр.) be rough, run high, rise in waves

(за нива, тьлпа) surge

ВЪЛНУВАМ се леко ripple

морето почва да се вълнува the sea is getting rough/getting up

4. прен. be agitated/excited/moved; work o.s. up

(безпокоя се) be upset, worried/disturbed; be anxious/nervous

(за народ) be in ferment

не се ВЪЛНУВАМ take it easy

не се вълнувайте! don't get excited! keep calm! don't you worry! sl. keep your hair on!


Търсената дума е намерена