Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вълнообразност - непозната дума за речника

вълнувам

1. (водна повърхност) ruffle, roughen, agitate

2. прен. excite, move, (силно) agitate, work up

(безпокоя) upset,worry, disturb

(тревожа) alarm

ВЪЛНУВАМ ce

3. undulate, (за море и пр.) be rough, run high, rise in waves

(за нива, тьлпа) surge

ВЪЛНУВАМ се леко ripple

морето почва да се вълнува the sea is getting rough/getting up

4. прен. be agitated/excited/moved; work o.s. up

(безпокоя се) be upset, worried/disturbed; be anxious/nervous

(за народ) be in ferment

не се ВЪЛНУВАМ take it easy

не се вълнувайте! don't get excited! keep calm! don't you worry! sl. keep your hair on!