Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
вълнение

1. choppiness, rough water(s), motion

(при пътуване по море) a rough sea

ВЪЛНЕНИЕ близо до брега land-swell

голямо ВЪЛНЕНИЕ а heavy/high sea

при голямоВЪЛНЕНИЕ in stormy seas

мъртво ВЪЛНЕНИЕ ground-sea-swell

насрещно ВЪЛНЕНИЕ head sea

2. прен. agitation, emotion, excitement

(радостно) thrill

(нервно) fluster

(нервност) nervousness

душевно ВЪЛНЕНИЕagitation of mind/soul

ВЪЛНЕНИЕ преди излизане на сцената stage fright

схванат от ВЪЛНЕНИЕ глас a tense voice

едва се сдържам от ВЪЛНЕНИЕ be (all) in a flutter

3. (размирица) disturbance, unrest, trouble, commotion, tumult, turmoil

работнически вълнения industrial unrest


Търсената дума е намерена