Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възширок - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

вълк

wolf (pl. wolves)

ВЪЛК в овча кожа a wolf in sheep's clothing

морски ВЪЛК разг. an old salt

стар ВЪЛК прен. an old hand

гладен съм като ВЪЛК be as hungry as a wolf

човек за човека е ВЪЛК man is a wolf to man

ВЪЛК козината си мени, нрава си не мени the wolf may lose his teeth but never his nature; what is bred in the bone will come out in the flesh; can the leopard change his spots

ВЪЛКът и броено яде the wolf will eat sheep that have been counted, a thief will stop at nothing

и-ът сит, н агнето цяло вж. агне

на ВЪЛКа затова му е дебел вратът, защото сам си върши работата self done is well done; all is well when one fends for o.s.

влизам на ВЪЛКа в устата run into the wolf's den, walk/run o.'s head into the lion's mouth

сам вкарвам ВЪЛКa в кошарата play into s.o.'s hands; put the cat among the pigeons/near the goldfish bowl

той сам пусна ВЪЛКа в кошарата it's a bird of his own hatching

стар ВЪЛК в кошара не влиза old birds are not caught with chaff

главили ВЪЛКа за овчар set a thief to catch a thief

говорим за ВЪЛКа, а ВЪЛКът в кошарата talk of the devil and the devil is sure to appear

глутница вълци a pack of wolves

на сто вълци кози крак make two bites of a cherry; a scanty share

ВЪЛК пастърма държи ли? what chance has a snowball in hell?