Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възстановка - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

възстановявам

restore, rehabilitate

(здание, основно) rebuild, reconstruct

ВЪЗСТАНОВЯВАМ напълно re(d)integrate

ВЪЗСТАНОВЯВАМ единството на страната restore unity to a country

ВЪЗСТАНОВЯВАМ загубите си recoup o.'s losses

ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето си/силите си recruit o.'s health/o.'s strength

ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.

ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому имуществото reinstate s.o. in his possessions

ВЪЗСТАНОВЯВАМ индустрия restore/rehabilitate industry

ВЪЗСТАНОВЯВАМ истината set the record straight

ВЪЗСТАНОВЯВАМ отношенията resume/re-establish relations

ВЪЗСТАНОВЯВАМ пo памет reconstruct from memory

ВЪЗСТАНОВЯВАМ положението restore/retrieve the situation

ВЪЗСТАНОВЯВАМ правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.

ВЪЗСТАНОВЯВАМ престижа си recoup/regain o.'s prestige

ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges

ВЪЗСТАНОВЯВАМ равновесието redress the balance

ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда restore order

ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда в града restore-a city to order

ВЪЗСТАНОВЯВАМ силите на restore/repair the strength of

ВЪЗСТАНОВЯВАМ някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office, ВЪЗСТАНОВЯВАМ спокойствието restore peace

ВЪЗСТАНОВЯВАМ сума reimburse/refund a sum/an amount

ВЪЗСТАНОВЯВАМ ce recuperate, recover, regain o.'s health

биол. regenerate

бързо се ВЪЗСТАНОВЯВАМ make a quick recovery