Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възраст

age

ВЪЗРАСТ на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion

на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ at the age of twenty, aged twenty

на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ съм be twenty years of age. be twenty (years old)

на една и съща ВЪЗРАСТ of an/the same age, книж. coeval

те са на една и съща ВЪЗРАСТ they are the same age

на ВЪЗРАСТ, когато at a time of life when

на ВЪЗРАСТ за женене of marrigeable age, of an age to marry

брачна ВЪЗРАСТ age of consent

детска ВЪЗРАСТ childhood

зряла ВЪЗРАСТ maturity

крехка ВЪЗРАСТ tender age

в напреднала ВЪЗРАСТ advanced in years

пределна ВЪЗРАСТ age limit

достигам до пределна ВЪЗРАСТ reach the age limit

който е минал пределната ВЪЗРАСТ over-age

предучилищна ВЪЗРАСТ pre-school age

преклонна ВЪЗРАСТ old age

на преклонна ВЪЗРАСТ well advanced in years, stricken in years

ранна ВЪЗРАСТ early age

средна ВЪЗРАСТ middle-age

човек на средна ВЪЗРАСТ а middle-aged person

човек на ВЪЗРАСТ a man well on/getting on in years

с ВЪЗРАСТта with age

на каква ВЪЗРАСТ сте? how old are you?

постъпвам както подобава на ВЪЗРАСТ та ми be/act o.'s age

сериозен не за ВЪЗРАСТта си grave beyond o.'s years

хора от всички ВЪЗРАСТи people of all ages


Търсената дума е намерена