Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възражение

objection, rejoinder, remonstrance

(рязък отговор) retort, rebuttal

юр. reply, caveat, demur

депозирам ВЪЗРАЖЕНИЕ enter/lodge a protest

повдигам ВЪЗРАЖЕНИЕ raise an objection

юр. enter/put in a caveat

правя ВЪЗРАЖЕНИЕ take exception (срещу to), remonstrate (срещу against), юр. reply

не правя/повдигам ВЪЗРАЖЕНИЕ raise no objec-tion(s), юр. make no demur

нямам никакви възражения have no objection(s)

не търпя никакви възражения brook no contradiction, lay down the law

който не търпи възражения impatient of opposition

без възражения! no arguing!


Търсената дума е намерена