Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възприемам

1. perceive, take in, apprehend

ВЪЗПРИЕМАМ чрез обонянието perceive by smell

2. (усвоявам) learn, acquire (knowledge of)

ВЪЗПРИЕМАМ бързо/бавно be quick/slow in the uptake; be quick/slow of apprehension

това дете възприема лесно this child learns quickly/is a quick learner

3. (приемам, споделям) adopt

ВЪЗПРИЕМАМ гледище take a point of view

ВЪЗПРИЕМАМ гледището, че take the view that

ВЪЗПРИЕМАМ гледището на adopt s.o.'s viewpoint, come round to the viewpoint of s.o.

ВЪЗПРИЕМАМ идея take up/adopt an idea

ВЪЗПРИЕМАМ план adopt a plan

ВЪЗПРИЕМАМ политика adopt a policy, take a line

ВЪЗПРИЕМАМ християнската религия adopt Christianity

ВЪЗПРИЕМАМ тон take up/assume a tone

ВЪЗПРИЕМАМ нова тактика take a new line

разг. try a new tack

ВЪЗПРИЕМАМ нова техника go over to/adopt a new technique


Търсената дума е намерена