Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възпрепятствуване - непозната дума за речника

възприемам

1. perceive, take in, apprehend

ВЪЗПРИЕМАМ чрез обонянието perceive by smell

2. (усвоявам) learn, acquire (knowledge of)

ВЪЗПРИЕМАМ бързо/бавно be quick/slow in the uptake; be quick/slow of apprehension

това дете възприема лесно this child learns quickly/is a quick learner

3. (приемам, споделям) adopt

ВЪЗПРИЕМАМ гледище take a point of view

ВЪЗПРИЕМАМ гледището, че take the view that

ВЪЗПРИЕМАМ гледището на adopt s.o.'s viewpoint, come round to the viewpoint of s.o.

ВЪЗПРИЕМАМ идея take up/adopt an idea

ВЪЗПРИЕМАМ план adopt a plan

ВЪЗПРИЕМАМ политика adopt a policy, take a line

ВЪЗПРИЕМАМ християнската религия adopt Christianity

ВЪЗПРИЕМАМ тон take up/assume a tone

ВЪЗПРИЕМАМ нова тактика take a new line

разг. try a new tack

ВЪЗПРИЕМАМ нова техника go over to/adopt a new technique