Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възпитание

upbringing, education

(добро дьр-жане) good breeding/upbringing

ВЪЗПИТАНИЕ на волята cultivation of will-power

комунистическо ВЪЗПИТАНИЕ Communist education, education of .youth in the spirit of Communism

политическо ВЪЗПИТАНИЕ political education

физическо ВЪЗПИТАНИЕ physical training (съкр. Р. Т.)

човек без ВЪЗПИТАНИЕ an ill-bred man

той няма никакво ВЪЗПИТАНИЕ he has no manners


Търсената дума е намерена