Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възмогване - непозната дума за речника

възможен

1. possible

(вероятен) likely

най-добрият ВЪЗМoЖЕН the best possible

ако е възможно if possible

ако ти е възможно if it is possible for you (да to с inf.)

не ми е възможно да присъствувам be unable to attend

колкото е възможно по-кратко as short as possible, доколкото е възможно as far as possible

доколкото ми е възможно to the best of my abilities

възможно е it is possible, it may be, possibly

възможно е да вали днес it may rain today

възможно е той да е идвал he may have come

напълно/твърде е възможно it is quite possible, it is very likely, it may well be

правя всичко възможно do all one can. do everything in o.'s power, do o.'s level best/o.'s utmost, lay o.'s out (да to); move/raise heaven and earth, leave no stone unturned

как е възможно! is that possible; well, I never

напълно възможно very likely

възможно е да се появят трудности there may be difficulties, difficulties are liable/likely to occur

2. (осъществим, приложим) feasible, practicable