Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
възелче - непозната дума, може би имахте предвид възел, възел че или въззели

възел

1. knot

вързвам ВЪЗЕЛ make/tie a knot

вързвам на ВЪЗЕЛ tie in a knot

развързвам ВЪЗЕЛ untie/undo a knot

моряшки ВЪЗЕЛ a seaman's knot

2. (място, където се кръстосват пътища и пр.) junction, centre

железопътен ВЪЗЕЛ a railway junction

свързочен ВЪЗЕЛ воен. а signal office/centre

съобщителен ВЪЗЕЛ a hub of communications

шосеен ВЪЗЕЛ a road junction

3. анат. knot

нервен ВЪЗЕЛ ganglion

4. бот. node

5. (вързоп) bundle

6. (на тъкан) burl

7. тех. meeting

ел. assembly

(нещо заплетено) tangle

ВЪЗЕЛ от усойници а vipers' tangle

Гордиев ВЪЗЕЛ a Gordian knot

8. мор. (мярка) knot