Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
въздържам

restrain, hold back, check; curb, repress

ВЪЗДЪРЖАМ гнева си curb/repress o.'s anger

ВЪЗДЪРЖАМ ce refrain (от from)

forbear (от from, и с ger. или to с inf. ), desist (от from с ger.)

ВЪЗДЪРЖАМ се да си изкажа мнението reserve judgement

ВЪЗДЪРЖАМ се да взема решение suspend o.'s judgement

ВЪЗДЪРЖАМ се от гласуване abstain from voting

ВЪЗДЪРЖАМ се от коментарни withhold comment

ВЪЗДЪРЖАМ се от ядене на месо/от пиене abstain from meat/from drinking

той не можа да се въздържи да не се засмее he could not refrain from smiling, he could not help smiling

трима членове на съвета се въздържаха от гласуване there were three abstentions in the council


Търсената дума е намерена